Belegungskalender Bootshaus Beeskow  
         
        BELEGT       FREI   RE   RESERVIERT   W   AB- / ANREISE   F   1 NACHT FREI  
     
Jan. 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Zimmer   Erdgeschoss / 10 DZ (Dusche, WC, TV)                                      
  Zi 1                                                              
                                   
  Zi 2                                                   RE RE        
                                   
  Zi 3                                                   RE RE        
                                   
  Zi 4                                                   RE RE        
                                   
  Zi 5                           F                       RE RE        
                               
  Zi 6                           F                       RE RE        
                                     
  Zi 7                                                              
                                 
  Zi 8                                                              
                                   
  Zi 9                                                              
                                   
  Zi 10                       F           W                          
                                                               
  Zimmer   Obergeschoss / 6 MBZ  
  Vierer Zi 22                                                              
                                                           
  Vierer Zi 23                                                              
                                                                 
  Vierer Zi 24                                         F                    
                                                           
  Vierer Zi 25                                                              
                                                                 
  Vierer Zi 26                                                              
                                                           
  Vierer Zi 27                                                              
Feb. 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  
  Zimmer   Erdgeschoss / 10 DZ (Dusche, WC, TV)                                    
  Zi 1                                                        
                           
  Zi 2                                                        
                           
  Zi 3                                                        
                           
  Zi 4                                                        
                             
  Zi 5                                                        
                             
  Zi 6                                                        
                           
  Zi 7                                                        
                           
  Zi 8                                                        
                           
  Zi 9                                                        
                           
  Zi 10                                                        
                                                           
  Zimmer   Obergeschoss / 6 MBZ  
  Vierer Zi 22                                                        
                                                         
  Vierer Zi 23                                                        
                                                         
  Vierer Zi 24                                                        
                                                         
  Vierer Zi 25                                                        
                                                         
  Vierer Zi 26                                                        
                                                         
  Vierer Zi 27                                                        
März 2018 Ostern
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Zimmer   Erdgeschoss / 10 DZ (Dusche, WC, TV)                                      
  Zi 1                                                              
                               
  Zi 2                                                              
                               
  Zi 3                                                              
                               
  Zi 4                                                              
                               
  Zi 5                                                              
                               
  Zi 6                                                              
                               
  Zi 7                                                              
                               
  Zi 8                                                              
                                 
  Zi 9                                                              
                                 
  Zi 10                                             W           F    
                                                               
  Zimmer   Obergeschoss / 6 MBZ  
  Vierer Zi 22                                                              
                                                   
  Vierer Zi 23                                                              
                                                         
  Vierer Zi 24                                                              
                                                   
  Vierer Zi 25                                                   RW RE        
                                                         
  Vierer Zi 26                                                   RW RE        
                                                   
  Vierer Zi 27                                                              
April 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  Zimmer   Erdgeschoss / 10 DZ (Dusche, WC, TV)                                    
  Zi 1                     RE RE RE RE RE RE RE RE                        
                                         
  Zi 2                     RE RE RE RE RE RE RE RE                        
                               
  Zi 3                     RE RE RE RE RE RE RE RE                        
                                         
  Zi 4                     RE RE RE RE RE RE RE RE                        
                               
  Zi 5                     RE RE RE RE RE RE RE RE                        
                                         
  Zi 6                     RE RE RE RE RE RE RE RE                        
                               
  Zi 7                                                            
                               
  Zi 8                                                            
                                 
  Zi 9                                                            
                                 
  Zi 10                                                            
                                                               
  Zimmer   Obergeschoss / 6 MBZ  
  Vierer Zi 22                                                            
                                                       
  Vierer Zi 23                                                           W
                                                       
  Vierer Zi 24                                                           W
                                                       
  Vierer Zi 25                                                           W
                                                       
  Vierer Zi 26                                                            
                                                       
  Vierer Zi 27                                                            
Mai 2018 Himmelfahrt Pfingsten
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Zimmer   Erdgeschoss / 10 DZ (Dusche, WC, TV)                                      
  Zi 1                                                     F        
                               
  Zi 2                                                     F        
                                       
  Zi 3                                         W       W   F        
                                                   
  Zi 4                                                 W   F        
                               
  Zi 5                                             W   W   F        
                                     
  Zi 6                                                 W   F        
                               
  Zi 7                                                 W   F        
                                   
  Zi 8                                                 W   F        
                               
  Zi 9                                         W       W   F        
                             
  Zi 10       W                                         W            
                                                               
  Zimmer   Obergeschoss / 6 MBZ  
  Vierer Zi 22                   RE RE RE RE                                    
                                                     
  Vierer Zi 23 W                 RE RE RE RE                                    
                                                       
  Vierer Zi 24 W                 RE RE RE RE                                    
                                                       
  Vierer Zi 25 W                 RE RE RE RE                                    
                                                         
  Vierer Zi 26                   RE RW RW RE                                    
                                                         
  Vierer Zi 27                   RE RE RE RE                                    
Juni 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  Zimmer   Erdgeschoss / 10 DZ (Dusche, WC, TV)                                    
  Zi 1           W   F           W     W             F         W  
                       
  Zi 2           W   F           W                   F         W  
                           
  Zi 3           W   F           W                   F         W  
                                 
  Zi 4           W   F           W                   F         W  
                             
  Zi 5                   W   F         F                       W  
                               
  Zi 6 W         W   F           W     F                       W  
                         
  Zi 7 W         W   F           W   RW RE                       W  
                       
  Zi 8 W             F           W RW                           W  
                                 
  Zi 9 W             W               RW RE             F         W  
                           
  Zi 10 W             W               RW RE                       W  
                                                         
  Zimmer   Obergeschoss / 6 MBZ  
  Vierer Zi 22                                                         W  
                                         
  Vierer Zi 23                                 F                       W  
                                           
  Vierer Zi 24                                 F                       W  
                                 
  Vierer Zi 25                                 F                       W  
                                 
  Vierer Zi 26                                                         W  
                                                       
  Vierer Zi 27                                                         W  
Juli 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Zimmer   Erdgeschoss / 10 DZ (Dusche, WC, TV)                                      
  Zi 1 W                                     W                      
                                       
  Zi 2 W             F             W                                
                                       
  Zi 3 W             F             W                                
                                       
  Zi 4 W             F             W                                
                                       
  Zi 5               F             W                                
                                       
  Zi 6               F             W                                
                                         
  Zi 7 W           W             F                                  
                                         
  Zi 8 W         W   F             W                                
                                       
  Zi 9 W             F             W                                
                                         
  Zi 10           W             F             W                      
                                                               
  Zimmer   Obergeschoss / 6 MBZ  
  Vierer Zi 22                                                              
                                                             
  Vierer Zi 23                                                              
                                                               
  Vierer Zi 24                                                              
                                                             
  Vierer Zi 25                                                              
                                                             
  Vierer Zi 26                                                              
                                                             
  Vierer Zi 27                                                              
Aug. 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Zimmer   Erdgeschoss / 10 DZ (Dusche, WC, TV)                                      
  Zi 1                                       F                   F  
                                     
  Zi 2                                                           F  
                                     
  Zi 3                                       F                   F  
                                         
  Zi 4                                                           F  
                                     
  Zi 5                                               W     W       W
                                     
  Zi 6                                               W   F         W
                                     
  Zi 7                                                   F         W
                                     
  Zi 8                                                   F         W
                                     
  Zi 9                                       F           F         W
                                     
  Zi 10                                                   F       W W
                                                               
  Zimmer   Obergeschoss / 6 MBZ  
  Vierer Zi 22                                                              
                                         
  Vierer Zi 23                                                              
                                         
  Vierer Zi 24                                                              
                                         
  Vierer Zi 25                                                              
                                         
  Vierer Zi 26                                                           F  
                                         
  Vierer Zi 27                                                              
Sep. 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  Zimmer   Erdgeschoss / 10 DZ (Dusche, WC, TV)                                    
  Zi 1   W     W                                                  
                               
  Zi 2   W     W               F                                  
                                 
  Zi 3   W     W               F                                  
                                 
  Zi 4   W     W                                                  
                                 
  Zi 5   W     W                                                  
                                 
  Zi 6   W     W                                                  
                               
  Zi 7   W     W                                                  
                               
  Zi 8   W     W                                                  
                                 
  Zi 9   W     W                                                  
                                   
  Zi 10   W     F             F                 F                  
                                                               
  Zimmer   Obergeschoss / 6 MBZ  
  Vierer Zi 22   W                                                        
                                                     
  Vierer Zi 23   W                                                        
                                                     
  Vierer Zi 24   W                                                        
                                                     
  Vierer Zi 25   W                                                        
                                                     
  Vierer Zi 26   W                                                        
                                                     
  Vierer Zi 27   W                                                        
Okt. 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Zimmer   Erdgeschoss / 10 DZ (Dusche, WC, TV)                                      
  Zi 1                                                              
                                   
  Zi 2                                                              
                                   
  Zi 3                                                              
                                   
  Zi 4                                                              
                                   
  Zi 5                                                              
                                   
  Zi 6                                                              
                                   
  Zi 7                                                              
                                   
  Zi 8                                                              
                                   
  Zi 9                                                              
                                   
  Zi 10                                                              
                                                               
  Zimmer   Obergeschoss / 6 MBZ  
  Vierer Zi 22                                                              
                                                                 
  Vierer Zi 23                                                              
                                                                 
  Vierer Zi 24                                                              
                                                                 
  Vierer Zi 25                                                              
                                                                 
  Vierer Zi 26                                                              
                                                                 
  Vierer Zi 27                                                              
Nov. 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
  Zimmer   Erdgeschoss / 10 DZ (Dusche, WC, TV)                                    
  Zi 1                                                            
                                 
  Zi 2                                                            
                                 
  Zi 3                                                            
                                 
  Zi 4                                                            
                                 
  Zi 5                                                            
                                 
  Zi 6                                                            
                                 
  Zi 7                                                            
                                 
  Zi 8                                                            
                                 
  Zi 9                                                            
                                 
  Zi 10                                                            
                                                               
  Zimmer   Obergeschoss / 6 MBZ  
  Vierer Zi 22                                                            
                                                               
  Vierer Zi 23                                                            
                                                               
  Vierer Zi 24                                                            
                                                               
  Vierer Zi 25                                                            
                                                               
  Vierer Zi 26                                                            
                                                               
  Vierer Zi 27                                                            
Dez. 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Zimmer   Erdgeschoss / 10 DZ (Dusche, WC, TV)                                      
  Zi 1                                                              
                                   
  Zi 2                                                              
                                   
  Zi 3                                                              
                                   
  Zi 4                                                              
                                   
  Zi 5                                                              
                                   
  Zi 6                                                              
                                   
  Zi 7                                                              
                                   
  Zi 8                                                              
                                   
  Zi 9                                                              
                                   
  Zi 10                                                              
                                                               
  Zimmer   Obergeschoss / 6 MBZ  
  Vierer Zi 22                                                              
                                                                 
  Vierer Zi 23                                                              
                                                                 
  Vierer Zi 24                                                              
                                                                 
  Vierer Zi 25                                                              
                                                                 
  Vierer Zi 26                                                              
                                                                 
  Vierer Zi 27